Uključivanje novih partnera u projekt RCK Opeka Soft

Dana 01.05.2021. godine u projekt Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, koji je sa provedbom započeo 29.06.2020. godine, uključili su se partneri Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Parkovi d.o.o. iz Varaždina.  

Parkovi d.o.o će doprinijeti cilju projekta kroz upoznavanje strukovnih škola s inovacijama u hortikulturi i hortikulturnom uređenju, a mentori zaposleni kod poslodavaca imati će mogućnost kvalitetnog profesionalnog razvoja kroz prijenos znanja i korištenje resursa RCK. Stručnjaci Agronomskog fakulteta svoj će ključni doprinos dati kroz djelovanje radnih skupina za izradu i/ili modernizaciju obrazovnih programa RCK i usklađivanje s HKO kako bi se osigurala vertikalna prohodnost obrazovanja za polaznike RCK te će kroz prijenos specifičnih znanja jačati kompetencije nastavnika.

Uz spomenute partnere, u projekt su od početka provedbe uključeni SŠ „Arboretum Opeka“ kao vodeći partner, te  SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg i Varaždinska županija.

JURA u projektu sudjeluje kao savjetodavna podrška kroz projekt „Suradnja za razvoj“.

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK. Projekt se provodi  od 29.06.2020. do 29.12.2023. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog  fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Galerija