Europska komisija objavila je u sklopu programa Društvena prava i specifične linije kompetencija, objavila Poziv za prijavu projektnih prijedloga Potpora socijalnom dijalogu:

    1. CIlj Poziva je doprinijeti promicanju socijalnog dijaloga na međuindustrijskoj i sektorskoj razini, razvoju europskog socijalnog dijaloga te izgradnji i jačanju kapaciteta nacionalnih socijalnih partnera, posebno nakon Covid krize;
    2. Ukupan iznos sredstava u okviru ovog natječaja iznosi 15.928.154,00 EUR;
    3. Očekivana vrijednost proračun projekata je između 150.000,00 EUR i 650.000,00 EUR;
    4. Postotak sufinanciranja iznosi maksimalno 90% prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 28.  lipnja 2023. godine, u 17:00 sati;
    6. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici