Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje projektnih prijedloga Potpora Europskoj platformi za borbu protiv beskućništva:

    1. CIljevi Poziva su:
       1. Osigurati alate za učenje, kao i prikupljanje dokaza te znanja o specifičnim aspektima beskućništva i identificirati dobre prakse u smislu politika i projekata;
       2. Poboljšati razmjenu znanja i praksi kako bi se kreatori politika i drugi dionici koji se bave ovim problemom informirali o izradi integriranih strategija za beskućništvo na nacionalnoj razini;
    2. Natječajem će se odabrati jedan projekt za financiranje;
    3. Ukupan iznos sredstava u okviru ovog natječaja iznosi 740.000,00 EUR;
    4. Intenzitet potpore iznosi 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za prijavu projektnih prijedloga je lipnja 2023. godine, u 17:00 sati;
    6. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici