Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta:

    1.  Predmet Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta;
    2. Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima;
    3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR;
    4. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu za reciklažna dvorišta-građevine iznosi 67.000,00 EUR, dok je najviši iznos 840.000,00 EUR;
    5. Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu za mobilna reciklažna dvorišta iznosi 13.300,00 EUR, dok je najviši iznos 33.000,00 EUR;
    6. Stopa sufinanciranja iznosi 85 % prihvatljivih troškova projekta;
    7. Više informacija o najavi Poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45

Prve izmjene poziva objavljene 26.06.2023. godine

  1. Izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:
   • Upute za prijavitelje;
   • Prilog 2.2. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera;
   • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti;
   • Sažetak poziva;
   • Produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga do 7. rujna 2023. godine do 11:00 sati.
   • Više informacija o Izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45