Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada:

    1. Predmet Poziva je Dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 10.000.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos koji se može dodijelit pojedinom projektu je 150.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi između 40% i  80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o vrsti i statusu prijavitelja;
    5. Prijave na Poziv zaprimaju se do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=199