Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta:

    1.  Predmet Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21, 142/23), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta;
    2. Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima;
    3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 6.000.000,00 EUR, od čega je predviđeno:
       1. 3.500.000,00 EUR za obalne / otočne JLS-ove kao prijavitelje;
       2. 2.500.000,00 EUR za ostale JLS-ove kao prijavitelje;
    4. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi:
       1. Za reciklažna dvorišta – građevine: 67.000,00 EUR;
       2. Za mobilna reciklažna dvorišta: 15.000,00 EUR;
    5. Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu:
       1. Za reciklažna dvorišta – građevine: 850.000,00 EUR;
       2. Za mobilna reciklažna dvorišta: 33.000,00 EUR;
    6. Stopa sufinanciranja iznosi do 85 % prihvatljivih troškova projekta;
    7. Više informacija o najavi Poziva dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/107