Agencija za elektroničke medije objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere točnosti informacija:

    1. Cilj Poziva je jačanje otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem količine dezinformacija, misinformacija i lažnih vijesti u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja i jačanje medijske pismenosti;
    2. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 30.000.000,00 HRK odnosno 3.981.684,25 EUR;
    3. Iznos sufinanciranja je do 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže de minimis potporu;
    4. Najniži iznos bespovratnh sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 750.000,00 HRK ili 99.542,10 EUR;
    5. Najviši iznos bespovratnh sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 1.500.000,00 HRK ili 199.084,21 EUR;
    6. Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2023. godine u 16.30 sati;
    7. Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/59

 

 

PRVA IZMJENA JAVNOG POZIVA 

Dana 24. siječnja 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je Prvu izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica.

Prva izmjena Poziva obuhvaća izmjenu sljedeće natječajne dokumentacije:

    1. Uputa za prijavitelje;
    2. Program de minimis.

Više informacija o izmjeni natječajne dokumentacije dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/59

 

 

DRUGA IZMJENA JAVNOG POZIVA 

Dana 03. ožujka 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je Drugu izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica.

Druga izmjena Poziva obuhvaća izmjenu sljedeće natječajne dokumentacije:

    1. Uputa za prijavitelje;
    2. Priloga 1 – Nacrt ugovora;
    3. Obrasca 10 – Proračun.

Više informacija o izmjeni natječajne dokumentacije dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/59

 

 

TREĆA IZMJENA JAVNOG POZIVA 

Dana 31. ožujka 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je Treću izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica.

Treća izmjena Poziva obuhvaća izmjenu sljedeće natječajne dokumentacije:

    1. Uputa za prijavitelje;
    2. Obrasva 8 –  Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis);
    3. Obrasca 11 – Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora 2020-20211

Više informacija o izmjeni natječajne dokumentacije dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/59

 

 

UPUTE ZA SLANJE DOKUMENTACIJE

Agencija za elektroničke medije je dana 06. travnja 2023. objavila Upute za slanje dokumentacije za NPOO Javni poziv „Uspostava sustava provjere točnosti informacija“.

Upute su pripremljene kako bi se izbjegli potencijalni problemi prilikom slanja dokumentacije i prijave projekata na NPOO Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija, a sadrže osnovne informacije koje bi trebale pomoći u radu s dokumentima i pripremom za njihovo slanje.

Upute su dostupne na sljedećoj poveznici: Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 17. travnja 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava- za Uspostavu provjere medijskih činjenica.

Rok za predaju produljuje se do 02. svibnja 2023. godine u 16:30 sati, s obzirom da je prethodno objavljeni rok (30. travnja 2023. godine) bio nedjelja.

Obavijest o produljenju roka za dostavu projektnih prijedloga dostupna je na poveznici: https://www.aem.hr/blog/2023/04/17/produljuje-se-rok-za-dostavu-projektnih-prijedloga-po-javnom-pozivu-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-uspostavu-provjere-medijskih-cinjenica-do-2-svibnja-2023/