Europska komisija je u sklopu programa Erasmus+ objavila poziv za dodjelu nagrada #BeActive:

  1. Nagrade #BeActive za 2022. godinu dodjeljuju se s ciljem nagrađivanja i promocije projekata i inicijativa koji su uspješno promovirali sport i fizičke aktivnosti u Europi;
  2. Rok za prijavu na poziv za dodjelu nagrada otvoren je do 19.05.2022. godine do 17:00 sati;
  3. Više o uvjetima poziva te načinu predaje prijave dostupno je na sljedećoj poveznici.