Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) u sklopu projekta “Suradnja za razvoj”, povodom Dana Europe, organizira jednodnevnu edukaciju pod nazivom „Ključni izazovi i rizici u provedbi EU projekata“.

Edukacija će se održati u utorak, 09. svibnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati, u Park Boutique Hotelu (Juraja Habdelića 6, Varaždin).

Edukacija je namijenjena zaposlenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te drugim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije koji će ili već pripremaju i provode EU projekte te koji žele proširiti svoja znanja iz tog područja.

Projekt „Suradnja za razvoj“ financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć. Ukupna vrijednost projekta „Suradnja za razvoj“ iznosi 23.754.679,20 HRK/3.152.787,74 EUR, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 20.191.477,32 HRK/ 2.679.869,58 EUR, odnosno 85%. Projekt traje 60 mjeseci, od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023.

Edukacija je besplatna, a prijave su moguće do 05. svibnja 2023. godine putem sljedeće poveznice:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7WJHZnfUsfk_f3KhJP4ckw13dFTO3UkXFkKU7Z2vRf3y5Hg/viewform

Poziv na edukaciju i program:

Poziv i dnevni red