Odjel za mlade Vijeća Europe objavio je poziv za sudionike seminara pod nazivom „Uloga lokalnih vijeća mladih u jačanju demokracije“.

Cilj seminara je podržati učenje i razmjenu iskustava lokalnih vijeća mladih u jačanju demokracije te izraditi prijedloge za lokalne vlasti i sektor mladih Vijeća Europe za daljnje jačanje sudjelovanja mladih na lokalnim razinama.

Seminar se održava od 27. do 29. lipnja 2023. godine u Europskom centru za mlade u Strasbourgu.

Mladi od 18 do 30 godina mogu se prijaviti za sudjelovanje na seminaru do 5. lipnja 2023. godine do 14.00 sati.

Više informacija vezano uz seminar i način prijave dostupno je na poveznici https://www.coe.int/en/web/democracy-here-now/-/call-seminar-role-of-local-youth-councils