Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom:  “Networking in the field of Higher Education between Southeast European Countries aiming priorities of Erasmus+ 2021-2027” s ciljem osnaživanja suradnje između mediteranskih europskih zemalja, uključujući zemlje zapadnog Balkana (treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu).

Seminar će ponuditi prilike za umrežavanje rektorima i prorektorima za međunarodne odnose visokih učilišta i pronalaženje partnera te iniciranje novih projekata (KA131, KA171, partnerstva za suradnju i inicijativa Europska sveučilišta).

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Sjevernoj Makedoniji (Skopje) od 10. do 12. srpnja 2023. godine u organizaciji makedonske nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 11. lipnja 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju. Radni jezik je engleski.

Troškove puta, smještaja i obroka snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/MK01_0506_THO_202