Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je da je Hrvatska s danom 9. lipnja 2023. godine iskoristila obje alokacije Fonda solidarnosti, za zagrebački i petrinjski potres. Zaprimljeni su zahtjevi za nadoknadu sredstva u iznosu od 1,1 milijardi EUR.

Alokacija za zagrebački potres, u iznosu od 683,7 milijuna EUR, premašena je za 7 milijuna EUR 22 dana prije roka te iznosi 691 milijuna EUR. Alokacija za petrinjski potres u iznosu od 319 milijuna EUR iskorištena je još 11. svibnja 2023. godine, odnosno 50 dana prije zadanog roka i trenutna realizacija iznosi 412 milijuna EUR. U razdoblju korištenja sredstava pomoći iz Fonda solidarnosti sklopljeno je ukupno 1.330 ugovora, koji uključuju 609 korisnika te 304 građevinske tvrtke. Na obnovi je ukupno angažirao čak 10.500 građevinskih radnika.

Radovi obnove obuhvaćaju:

    • 18 bolnica i 56 ostalih zdravstvenih ustanova
    • 156 škola i vrtića
    • 26 fakulteta
    • 250 zgrada kulture i kulturne baštine
    • 100 km mreže javne vodoopskrbe i odvodnje
    • preko 600 km prometnica
    • 77 mostova
    • 40 propusta
    • 6 km tramvajskih pruga
    • 4 željezničke građevine.

Dodatno se kroz Fond solidarnosti financira:

    • privremeni smještaj
    • izgradnja 131 tipske montažne kuće
    • oprema za preko 300 vatrogasnih postrojbi
    • sanacija nasipa, obaloutvrda i klizišta.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata obnove iznosi 3,3 milijarde EUR, za koje je iz Fonda solidarnosti predviđeno 1,003 milijarde EUR bespovratnih sredstava. Planira se da će se započeti projekti obnove završiti sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti,  za što će se osigurati 1,2 milijarde EUR, sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 1 milijarde EUR te kroz druge izvore financiranja.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije sudjelovala je u pripremi i provedbi projekata financiranih iz Fonda solidarnosti kroz cjelovitu obnovu 2 zdravstvene ustanove Opće bolnice Varaždin, sanaciju mosta u Varaždinskim Toplicama, te više od 45 cestovnih klizišta i prometnica na području Varaždinske županije. Također, iz Fonda solidarnosti za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina osigurana su sredstva za nabavu opreme kojom se zamjenjuje oprema uništena tokom intervencija nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa. Dodatno, JURA je Gradu Varaždinske Toplice pružila stručnu podršku u pripremi tri projekta koja su prijavljena na poziv „Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije“.