Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini:

   1.  Cilj Javnog natječaja je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma;
   2. Programska područja Javnog natječaja:
      1. PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu;
      2. PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu;
   3. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 530.891,00 EUR i to za:
      1. PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu – planirani iznosi 300.800,00 EUR;
      2. PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu – planirani iznos 230.091,00 EUR;
   4. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 5.300,00 EUR;
   5. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 26.600,00 EUR;
   6. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 70% prihvatljivih troškova projekta;
   7. Rok za prijavu na Javni natječaj je 15. srpnja 2023. godine do 23.59 sati;
   8. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181