Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvojne istraživačke potrebe:

    1. Cilj Poziva je povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 10.020.572,04  EUR;
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 400.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 EUR;
    5. Maksimalni intenzitet potpore može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta
    6. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 17. siječnja 2023., a krajnji rok za predaju projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. do 23:58 sati;
    7. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

IZMJENA TROŠKA DOKTORATA U SUSTAVU eNPOO

Uputama za prijavitelje trošak doktorata je definiran kao trošak prihvatljiv za članove istraživačkog tima, a povezan s istraživačkom temom koja na koju se predloženi projekt odnosi. Školarina za jednog doktorskog studenta može iznositi najviše do 2.654,46 EUR godišnje i najdulje 3 godine.

U sustavu eNPOO tehničkom pogreškom je navedeni trošak bio ograničen na 8.100 EUR po prijavitelju što zadovoljava trošak doktorata za tri godine za jednog člana istraživačkog tima.

Navedeno je ispravljeno u sustavu te je stavljeno novo ograničenje troška doktorata na 32.400 EUR po prijavitelju što omogućava prihvatljivost troška doktorata za sve članovi istraživačkog tima, ako zadovoljavaju gore navedene uvjete.

Više informacija o ispravci u sustavu dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 27. veljače 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“.

Glavne izmjene se odnose na prihvatljivost vezane uz voditelja projekta i istraživačkog tima i izmjene prihvatljivih troškova.

Izmijenjena je prihvatljivost voditelja projekta na način da se izbacilo ograničenje prihvatljivosti voditelja projekta samo na mlade istraživače zaposlene na radnim mjestima definiranim Uputama, odnosno ostavio se samo uvjet da voditelj projekta mora biti mladi istraživač koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina te je   sukladno tome izmijenjena i prihvatljivost projektnog tima.

U poglavlju 2.10. UzP izmijenjen je Trošak materijala i sitnog inventara za potrebe projekta na način da se maknulo ograničenje troška budući da isto nije primjenjivo na prijavitelje definirane Pozivom.

Više informacija o prvoj izmjeni poziva dostupna je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ PRIHVATLJIVOST MLADOG ISTRAŽIVAČA

Dana 31. ožujka 2023. godine objavljene su dodatne informacije vezano uz poglavlje 1.2. Uputa za prijavitelje. Dodatne informacije odnose se na posebne slučajeve kada se može produljiti razdoblje prihvatljivosti za mladog istraživača u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana.

Više informacija o dodatnim informacijama dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

PRODUŽENJE ROKA ZA ZAPRIMANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 07. travnja 2023. godine objavljena je obavijest i produženju roka za zaprimanje projektnih prijedloga za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoje istraživačke potpore”.

U obavijesti je naznačeno da se rok za zaprimanje projektnih prijedloga produžuje sa 17. travnja 2023. do 23:58 sati na 02. svibnja 2023. do 23:58 sati.

Obavijest o produženju roka dostupna je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.