Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.:

  1. Cilj Natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima;
  2. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 EUR / 14.000.000,00 HRK;
  3. Najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 6.636,14 EUR / 50.000,00 HRK;
  4. Najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 19.908,42 EUR / 150.000,00 HRK;
  5. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% prihvatljivih troškova projekta;
  6. Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine;
  7. Više o samom Natječaju te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2023-2024/5609