Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

  1. Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike;
  2. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK;
  3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK;
  4. Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta;
  5. Rok za prijavu na Javni poziv je 10. srpnja 2022. godine;
  6. Više informacija o Javnom pozivu te načinu prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2022-godini-rok-10-srpnja-2022/22363