Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“)

 1. Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova;
 2. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00 EUR;
 3. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš dodjeljuju se sredstva do:
  • 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici hrvatskoj;
   • Prijavitelji mogu ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 200.000,00 EUR po jednoj prijavi;
  • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
  • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;
   • Prijavitelji mogu ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 EUR;
 4. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte dodjeljuju se sredstva do:
  • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode;
  • Prijavitelji mogu ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 EUR;
 5. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.;
 6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=212