Dana 23. lipnja 2023. godine objavljen je Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. – Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u Narodnim novinama, broj 68/2023.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 78.01., postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Strateškog plana i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Pravilnik je dostupan na sljedećoj poveznici: Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (nn.hr)