Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe pod upravljanjem IVKOM-VODE d.o.o.

Projektni prijedlog prijavljen je na Poziv na dostavu prijedloga projekata: Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, a koji je raspisan u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Stručna podrška pružena je prijavitelju projektnog prijedloga je IVKOM-VODE d.o.o.

Projektom će se unaprijediti upravljanje vodama i doprinijeti očuvanju vodnih resursa, povećati otpornost na klimatske promjene te osigurati dostupnost visoko kvalitetne pitke vode svim građanima na području javnog vodoopskrbnog sustava kojim upravlja IVKOM-VODE d.o.o.

Navedeno  cilj će se ostvariti provođenjem dva projektna elementa na dvije zasebne lokacije:

   1. Kompletiranjem vodovodnog sustava „Viletinec“, što uključuje:
      1. Izgradnju vodospreme Viletinec korisne zapremnine od 100 m3;
      2. Izgradnju spojnog cjevovoda PE-HD DN 90 mm ukupne duljine 97 m;
      3. Izgradnju nove precrpne stanice Viletinec (rekonstrukcijom građevine postojeće hidrostanice Rinkovec);
   2. Rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na lokacijama Kaniža, Kaniža-Gečkovec, Vuglovec, Knapić, Kraševec, Ulica Augustra Cesarca u Ivancu, Ulica braće Radić u Ivancu, Ulica Bistrica u Ivancu, Vinogradska ulica i Ulica Otokara i Pavica Hrazdire u Ivancu te naselju Punikve, ukupne duljine 10.073 metara (12 dionica).

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 1.625.976,92 EUR, od čega se 80 % prihvatljivih izdataka sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., dok 10% prihvatljivih izdataka financira prijavitelj, a 10% je osigurano od strane Hrvatskih voda.