Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizira dva webinara u studenom.

Jedan je webinar na temu globalnih mogućnosti programa Erasmus+ za partnerske zemlje pod nazivom „Svjetski webinar o globalnim mogućnostima u okviru Erasmus+“, koji se održava od 07.-10. studenog 2022. godine kao hibridni event.

Webinar je usmjeren na Erasmus+ prilike za razmjenu i suradnju te nudi jedinstvenu priliku sudionicima da bolje razumiju sve aspekte i prednosti ovih programa. Webinar će pružiti više informacija o sljedećim mogućnostima: akademska razmjena studenata i osoblja, projekti suradnje za visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, sport, virtualna razmjena i mobilnost istraživača. Više detalja o registraciji biti će dostupno na poveznici https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-webinar.

Drugi webinar je Info dan o mogućnostima financiranja udruga mladih, u kontekstu suradnje s civilnim društvom i EU mrežama aktivnima u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih pod nazivom „Info dan o suradnji civilnog društva u području obrazovanja i osposobljavanja te natječajima za Mlade 2023.“. Info dan održati će se 16. studenog 2022. godine te će biti otvoren za sve i uključivat će vrijeme za pitanja sudionika.

Više informacija biti će dostupno na poveznici https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en.

Za dodatna pitanja i informacije na raspolaganju vam je e-pošta: eacea-youth@ec.europa.eu.