Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila Poziv za dostavu prijedloga Europski korazvoj:

    1. Cilj potpore europskom korazvoju jest podržati suradnju između europskih producentskih tvrtki koje razvijaju djela s jakim potencijalom dosezanja međunarodne publike;
    2. Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 6.500.000,00 EUR;
    3. Potpora će biti paušalna potpora na temelju paušalnog iznosa ili financiranja koje nije povezano s troškovima, a iznos se definira pomoću detaljne proračunske tablice;
    4. Intenzitet potpore iznosi do 70% ukupnog prihvatljivih troškova projekta;
    5. Maksimalni iznos potpore definiran je sukladno broju prihvatljivih sudionika (60.000,00 EUR po sudioniku):
       1. Za 2 producentske kuće (koordinator i partner) maksimalni je iznos bespovratnih sredstava 120.000,00 EUR;
       2. Za 3 producentske kuće maksimalni je iznos bespovratnih sredstava 180.000,00 EUR;
       3. Za 4 producentske kuće maksimalni je iznos bespovratnih sredstava 240.000,00 EUR;
    6. Rok za predaju projektnih prijedloga je 06. ožujka 2024. godine;
    7. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2024-codev?tenders=false&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251814&sortBy=startDate&order=DESC