Ministarstvo kulture i medija objavilo je vijest da će 12. rujna 2022. biti objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu koji će biti otvoren mjesec dana.

Prijave ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga, drugih fizičkih i pravnih osoba te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz muzejske i  knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) i međunarodne kulturne suradnje, podnosit će se u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

Iznimno od tog roka, prijave programa iz područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, podnosit će se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

Javni poziv objavit će na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Više informacija o najavi Javnog poziva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/12-rujna-2022-objavit-ce-se-javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22756.