Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu:

    1. Ciljevi Programa:
       1. Povećati konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija;
       2. Pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata;
       3. Otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih;
    2. Ukupna vrijednost Programa je 265.450,00 EUR;
    3. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 EUR;
    5. Prijave se zaprimaju isključivo do 03. listopada 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/4-9-2023-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2023-godinu/9379