Restartova Škola dokumentarnog filma poziva na prijave za upis nove generacije Škole.

U Restartovoj školi stvaranju filma pristupa se kao cjelovitoj djelatnosti, pa se tako stječu znanja i vještine iz snimanja i korištenja pripadajuće opreme, montaže slike i zvuka, produkcije, dramaturgije i režije, omogućavajući time polaznicama i polaznicima da postanu kompletni autori i autorice.

Program se održava u Zagrebu od listopada 2023. godine do veljače 2024. godine tri puta tjedno:

    1. Utorkom od 16 do 20 sati;
    2. Petkom od 20 do 22 sata;
    3. Subotom od 11 do 16 sati.

Rok za prijavu je 10. rujna 2023. godine.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://havc.hr/infocentar/novosti/prijave-za-restartovu-skolu-dokumentarnog-filma-do-kraja-tjedna