Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Inclusion across Europe”. Cilj seminara je edukacija o provedbi i pisanju projekata koji tematiziraju prioritet uključivanja i raznolikosti. Seminar će sudionicima pomoći u pružanju podrške učenicima i nastavnicima s manje mogućnosti da se uključe u program, te će im se pružiti prilika za umrežavanjem u cilju pronalaska partnera za buduće projekte.

Ciljna skupina su predstavnici organizacija bez iskustva u programu Erasmus+ i organizacija s određenim iskustvom u programu, kao i sudionici koji su zainteresirani za prijavu KA1 i KA2 projekata.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Srbiji od 16. do 17. studenoga 2023. godine u organizaciji nacionalnih Erasmus+ agencija iz Srbije i Rumunjske. Prijave su moguće do 27. rujna 2023. godine putem Salto platforme, uz prethodnu registraciju. Radni jezik je engleski.

Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/RS01_0519_TSS_2023