Hrvatska zaklada za znanost, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., objavila je natječaj Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12):

    1.  Cilj programa mobilnosti je unaprjeđenje istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta mladih istraživača:
       1. Pružanjem potpore za kratkoročna usavršavanja asistenata na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu i poticanjem njihove internacionalizacije;
       2. Pružanjem potpore mladim istraživačima koji su stekli titulu doktora znanosti da kroz boravke na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu steknu potrebne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere;
       3. Privlačenjem talentiranih stranih mladih istraživača koji su stekli titulu doktora znanosti u Hrvatsku.
    2. Cilj potprograma je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru;
    3. Ukupni proračun potprograma iznosi 2.400.000,00 EUR;
    4. U okviru ovog Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu;
    5. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000,00 EUR (30.136,00 kn) mjesečno;
    6. Rok za podnošenje prijave je 01.12.2023. u 13.00 sati;
    7. Više informacija o Natječaju te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/