Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. dana 11. rujna 2023. godine ažuriralo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu, radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga te ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga, kod kojih postoji više od jednog unaprijed poznatog potencijalnog prijavitelja.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama, sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Ažurirani indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. dostupan je na poveznici https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/.