Studija Ozelenjivanje programa Kreativna Europa objavljena je u svibnju 2023. godine. U studiji su navedene mogućnosti kojima kulturni i/ili kreativni sektor može pridonijeti prijelazu na tzv. zeleno gospodarstvo i to prvenstveno kroz podizanje svijesti o načelima održivosti i zaštiti okoliša.

Studija je provedena u sklopu Europskog zelenog plana,  koji predstavlja niz strateški povezanih inicijativa kojima je cilj postići klimatsku neutralnost do 2050. godine, ojačati gospodarstvo korištenjem zelenih tehnologija, omogućiti održivu industriju i prijevoz te smanjiti zagađenje okoliša.

Rezultati studije, kao i preporuke dobivene na temelju provedene studije predstavljeni su u tri zasebna dokumenta:

    1. Strategija ozelenjivanja programa Kreativna Europa
    2. Vodič za dobre okolišne prakse
    3. Vodič za praćenje ozelenjivanja programa Kreativna Europa

U navedenim dokumentima se pruža iscrpan pregled postojećih dobrih okolišnih praksi koje se preporučuju korisnicima pri prijavljivanju i/ili tijekom provedbe projekata, zatim se mapiraju područja u kojima Kreativna Europa uz praktične preporuke može postati zelenija u skoroj budućnosti, te se predlaže korištenje indikatora održivosti (zelenih indikatora) za praćenje razvoja i doprinosa Europskom zelenom planu.

Dokument same studije Ozelenjivanje programa Kreativna Europa  dostupan je na sljedećoj poveznici: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45b1d888-f52d-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search