Ministarstvo kulture i medija, u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra:

    1. Predmet Poziva je energetska obnova cjelovitih zgrada koje ispunjavanju sljedeće uvjete:
       1. U  stopostotonom su javnom vlasništvu;
       2. Prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati;
       3. Imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline;
       4. Nisu oštećene u potresu.
    2. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 EUR;
    3.  Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 66.361,40 EUR;
    4. Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 3.981.684,25 EUR;
    5. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova;
    6. Projektni prijedlozi podnose se od 17. travnja 2023. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2023. godine do 23:59 sati;
    7. Više informacija o Pozivu na  dodjelu bespovratnih sredstava dostupno je u prilogu ove poruke i na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65.

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA 

Dana 12. travnja 2023. godine, Ministarstvo kulture u medija, objavilo je Prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

Prva izmjena Poziva obuhvaća sljedeće dokumente:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete (Prilog 02);
    3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti (Prilog 03);
    4. Popis tehničkih uvjeta (Aneks 1);
    5. Tehnički obrazac (Prilog 10);
    6. Sažetak Poziva.

Kako bi se prijaviteljima omogućila prilagodba projektnih prijedloga, podnošenje projektnih prijedloga moguća je od 24. travanj 2023. godine.

Više informacija o  izmjenama Poziva na  dodjelu bespovratnih sredstava i dokument Popis izmjena dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65.

 

 

PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA

Dana 18. prosinca 2023. godine, Ministarstvo kulture u medija, objavilo je Privremenu obustavu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

Poziv je privremeno obustavljen za prijave zbog tehničke greške sustava eNPOO;

Ponovno podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 20. prosinca 2023. godine;

Više informacija o privremenoj obustavi Poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65

 

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Dana 20. prosinca 2023. godine, Ministarstvo kulture u medija, objavilo je Drugu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

Prva izmjena Poziva obuhvaća Upute za prijavitelje.

Temeljem izmjene Poziva produljuje se krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga s 31. prosinca 2023. godine na 31. siječnja 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o izmjeni Poziva i popisu izmjena dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65