Ministarstvo poljoprivrede, dana 16. veljače 2024. godine, u postupak e-Savjetovanja uputilo je pet novih programa državne potpore za sektore stočarstva, a nastavno na doneseni Program razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine i Akcijski plan za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine.

Ovim programima Ministarstvo poljoprivrede nastoji poduprijeti obnovu (povećanje) proizvodnje mlijeka, poduprijeti jačanje ekstenzivnog stočarstva, pomoći malim mljekarama u sakupljanju mlijeka, poduprijeti napore i mjere županija u očuvanju i jačanju sektora mljekarstva kao i razvoj i jačanje kapaciteta uzgojnih udruženja u provedbi njihovih programa.

U postupak e-Savjetovanja upućeni su sljedeći programi:

    1. Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva:
       1. Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka kupovinom rasplodnih grla u cilju obnove narušenog proizvodnog potencijala;
       2. Za provedbu programa osiguran je iznos od 10.000.000,00 EUR;
       3. e-Savjetovanje je otvoreno do 25. veljače 2024. godine;
       4. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26474
    2. Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026.:
       1. Cilj Programa je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva;
       2. Osiguran je iznos od 250.000,00 EUR po godini provedbe Programa, sveukupno 750.000,00 EUR za trogodišnje programsko razdoblje;
       3. e-Savjetovanje je otvoreno do 25. veljače 2024. godine;
       4. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26471
    3. Program potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka od 2024.-2026.:
       1. Cilj programa je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu;
       2. Osigurano je ukupno 4.650.000,00 EUR, odnosno za svaku godinu provođenja programa po 1.550.000,00 EUR;
       3. e-Savjetovanje je otvoreno do 25. veljače 2024. godine;
       4. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26465
    4. Program državne potpore za razvoj stočarstva na području krških pašnjaka i parkova prirode:
       1. Cilj Programa je pružiti financijsku potporu uzgajivačima stoke na području krških pašnjaka i parkova prirode u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva, poboljšanja prirodnog okoliša i standarda dobrobiti životinja, te obnove proizvodnog potencijala;
       2. Za provedbu programa osiguran je iznos od 7.000.000,00 EUR;
       3. e-Savjetovanje je otvoreno do 23. veljače 2024. godine;
       4. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26463
    5. Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine:
       1. Cilj Programa je omogućit ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke, organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja;
       2. Osigurano je ukupno 2.400.000,00 EUR, odnosno za svaku godinu provođenja programa po 800.000,00 EUR;
       3. e-Savjetovanje je otvoreno do 21. veljače 2024. godine;
       4. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26448