Vlada Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2024. godine u postupak e-Savjetovanja uputila Nacrt Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu.

Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

    1. 38,20 % onima koje promiču razvoj sporta;
    2. 3,44 % onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti;
    3. 10,81 % onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću;
    4. 18,66 % onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom;
    5. 2,50 % onima koje se bave tehničkom kulturom;
    6. 14,45 % onima koje se bave kulturom;
    7. 1,94 % onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih;
    8. 10,00 % onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

e-Savjetovanje je otvoreno do 08. ožujka 2024. godine i dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26691