Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada:

    1. Predmet Poziva je Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama neoštećenima u potresu;
    2. Ukupna bespovratna sredstva u sklopu ovog Poziva iznose 300.000.000,00 HRK;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 HRK;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 22.000.000,00 HRK;
    5. Intenzitet potpore iznosi između 85% i 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o vrsti aktivnosti;
    6. Rok za predaju projektnog prijedloga je od 17. svibnja 2022. godine do 01. kolovoza 2022. godine;
    7. Više o uvjetima Javnog poziva te načinju podnošenja projektne prijave dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/4

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 13. svibnja 2022. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu poziva Energetska obnova višestambenih zgrada sa cjelokupnom dokumentacijom.

Više informacija o 1. izmjeni Poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/4

 

 

OBUSTAVA POZIVA

Dana 17. svibnja 2022. godine MInistarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Obavijest o obustavi poziva Energetska obnova višestambenih zgrada.

Poziv je obustavljen je je s danom 17. svibnja 2022. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Poziv je obustavljen na odeđenom vrijeme do 01. kolovoza 2022. godine.

Više informacija o obustavi Poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/4

 

 

ZATVARANJE POZIVA

S danom 02. kolovoza 2022. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zatvorilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada.

Poziv je zatvoren zbog iskorišetnja raspoložive financijske alokacije.

Više informacija o zatvaranju Poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/4

 

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Dana 25. ožujka 2024. godine, MInistarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavilo je Drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada.

Izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Sažetak poziva;
    3. Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis;
    4. Prilog 1. Ugovor.

Izmjene napravljene u dokumentaciji primarno su vezane uz povećanje raspoložive alokacije, ažuriranje zakonodavnog okvira, unos novog pokazatelja te prilagodbu navedenih iznosa u eurima.

Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

U okviru preostalog dijela povećane alokacije iz Dodatka NPOO-u bit će raspisan i otvoren novi javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (neoštećenih u potresima i onih koje su bile oštećene u potresima te su provele obnovu nakon potresa), što je planirano za kraj prvog kvartala 2024. godine.

Više informacija o izmjeni poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/4