Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluke o financiranju za sedam projekta Izrade prostornih planova nove generacije za koje je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije korisnicima Općini Maruševec, Općini Cestica, Općini Beretinec, i Gradu Varaždinske Toplice pružila stručnu savjetodavnu podršku u procesu pripreme i prijave projektnih prijedloga.

Projekti su prijavljeni u okviru Poziva  „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.

Tako je Općini Maruševec za projekt „Izrada Prostornog plana uređenja Općine Maruševec“ odobreno 30.000,00 EUR bespovratnih sredstava.

Općini Cestica odobreni su sljedeći projekti:

    1. Izrada Prostornog plana uređenja Općine Cestica, za koji je odobreno 000,00 EUR bespovratnih sredstava;
    2. Izrada Urbanističkog plana uređenja ”Cestica – Radovec” u sklopu kojeg je odobreno 000,00 EUR bespovratnih sredstva;
    3. Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja Kolarovec za koji je odobreno 000,00 EUR bespovratnih sredstava;
    4. Izrada Urbanističkog plana uređenja ”Radovec – Gornje Vratno” za koji je odobreno 000,00 EUR bespovratnih sredstava.

Općini Beretinec je odobren projekt Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Beretinec“, u sklopu koje je dodijeljeno 25.000,00 EUR bespovratnih sredstava.

Dodatno, gradu Varaždinske Toplice odobreno je 30.000,00 EUR bespovratnih sredstava za projekt Izrada Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica.

Ovim projektima se izrađuju prostorni planovi nove generacije čime se doprinosi unaprjeđenju pružanja elektroničkih javnih usluga, odnosno smanjenju opterećenja građana, poslovnih subjekata i investitora. Prostornim planom nove generacije stvorit će se preduvjeti za učinkovito i olakšano korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom te tako doprinijeti društvenom, gospodarskom i okolišnom razvoju, kao i racionalnom korištenju dobara i resursa.