Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu:

    1. Cilj Programa je mladim poljoprivrednicima koji žive u jedinicama lokalne samouprave koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji, omogućiti dodatnu potporu za mlade poljoprivrednike za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje;
    2. Prihvatljivi korisnici ove potpore su JLS koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji;
    3. Krajnji primatelji potpore iz ovog Programa jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima JLS za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
       1. upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva;
       2. nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva;
    4. Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje Programa iznosi 100% potpore koju je krajnjem primatelju dodijelila jedinica lokalne samouprave;
    5. Rok za podnošenje Zahtjeva je od dana objave Javnog poziva do 30. rujna 2024. godine;
    6. Više informacija o Programu dostupno je na poveznici:  https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/2024/JP_mladi_poljoprivrednici/Program%20za%20unapre%C4%91enje%20stanovanja%20mladih%20poljoprivrednika.pdf