Seminar: Pristup i analiza logičkog okvira

Dana 27. i 28.09.2021. zaposlenici JURA-e sudjelovali su na seminaru u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Pristup i analiza logičkog okvira“. Prijava sudionika izvršena je putem digitalne platforme Državne škole za javnu upravu.

Svrha seminara bila je približiti polaznicima važnost pravilnog pristupa i analize logičkog okvira u fazi planiranja projektnog prijedloga te njene primjene u fazi provedbe projekta.

Dio seminara proveden je u formi radionice gdje su polaznici podijeljeni u grupe kao krajnji cilj imali za zadatak izraditi logičku matricu za projekt po vlastitom izboru.

U procesu izrade logičke matrice polaznici su dobili potrebna znanja za izradu neophodnih alata/analiza u vidu izrade stabla problema, stabla ciljeva te analize dionika kao neophodne instrumente koje prethode samoj izradi logičke matrice.

Svi polaznici edukacije JURA-e dobili su ovjerenu potvrdu o pohađanju i uspješnom završetku programa izobrazbe.

Seminar je za zaposlenike JURA-e financiran u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“.