Kratki opis projekta

Projektom je osigurana podrška u obrazovanju učenicima s teškoćama u razvoju kroz neposredni rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika s učenicima, prvenstveno pružanjem pomoći u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnjom s učiteljima/nastavnicima i vršnjacima učenika u razredu te u radnjama specifičnima za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Projektom je bilo planirano omogućiti podršku za ukupno 73 učenika s teškoćama u četiri godine provedbe projekta, no podršku u obrazovanju primilo je ukupno 97 učenika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Varaždinska županija.

Ciljevi i postignuti rezultati

Učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Rezultati projekta

Projekt ima dugoročno pozitivni utjecaj na učenike s teškoćama u razvoju: projektom im je omogućena podrška u procesu obrazovanja, što je dovelo do napretka u razvoju njihovih vještina i sposobnosti, a time i spremnosti za samostalan rad i ravnopravno funkcioniranje u zajednici. Istovremeno je doprineseno kvaliteti njihovih odnosa s vršnjacima kroz bolje prihvaćanje i poštivanje individualnih razlika što sve na koncu vodi uspješnoj integraciji učenika s teškoćama i njihovom emocionalnom funkcioniranju.

Vodeći partner

Varaždinska županija

Projektni partneri

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, OŠ „Petar Zrinski“ Jalžabet, OŠ Cestica, Prva gimnazija Varaždin, Druga gimnazija Varaždin, Gospodarska škola Varaždin, OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, OŠ Novi Marof, OŠ Ludbreg, OŠ Veliki Bukovec, OŠ „Podrute“, OŠ Šemovec, OŠ Visoko, OŠ Vinica, OŠ Breznički Hum, Elektrostrojarska škola, OŠ Trnovec, OŠ Vladimir Nazor Sveti Ilija, Srednja strukovna škola, OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec, OŠ Andrije Kačića Miočića Donja Voća, OŠ Ante Starčevića Lepoglava, OŠ Sračinec, OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, OŠ Kneginec Gornji, OŠ Vidovec, OŠ Petrijanec, Glazbena škola u Varaždinu, Srednja škola „Arboretum Opeka Marčan“  te Srednja škola Ludbreg.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 10.691.224,80 HRK

Sufinanciranje iz ESF: 9.835.926,82 HRK (92%)

Sufinanciranje Varaždinske županije: 855.297,98 HRK (8%)

Projekt „Ja mogu“ odobren je u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju.

Razdoblje provedbe projekta

16. kolovoza 2017. – 15. kolovoza 2021.

Status projekta

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Martina Klopotan -Tuk  – voditeljica projekta, martina.klopotan@rrvz.hr

Sanja Peharda – administratorica projekta, sanja.peharda@rrvzr.hr

Dodatne informacije o projektu

http://pomocnici-nastava.com/