Kratki opis projekta

Kroz projekt će se, primjenom principa međusektorske suradnje i provedbom mjera obnove rijeka Mura, Drava i Dunav, unaprijediti povezanost tih rijeka i riječnog okoliša na području budućeg rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Provedba projekta te razvoj strateškog i integracijskog pristupa obnovi rijeka na području 5 zemalja koje sudjeluju u projektu (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Austrija i Mađarska), temelji se na znanstvenom istraživanju populacije riba i riječnih ptica, istraživanju protoka sedimenta i utjecaja klimatskih promjena. Uključivanjem različitih skupina sudionika, od znanstvene zajednice do lokalnih zajednica, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini osigurat će se uspostava dugotrajne aktivne mreže sudionika te održivost projektnih rezultata.

Ciljne skupine projekta su lokalna, regionalna i nacionalna tijela javne vlasti, nevladine organizacije, edukacijski centri, škole, mala i srednja poduzeća, međunarodne organizacije i šira javnost.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je poboljšati ekološku povezanost unutar planiranog UNESCO-ovog prekograničnog rezervata Mura-Drava-Dunav, na području 5 zemalja koje sudjeluju u projektu, i to kroz obnavljanje prirodne riječne dinamike. Specifični ciljevi projekta usmjereni su na očuvanje ekoloških riječnih koridora kroz razvoj prekogranične strategije revitalizacije rijeka unutar biosfernog područja, a koje obuhvaća svih 5 zemalja. Osnove za postizanje specifičnih ciljeva:

 • Rezultati istraživanja populacije riba i ptica te studije riječnih sedimenata i klimatskih promjena
 • Stvorena zajednička baza podataka za cjelokupno biosferno područje obuhvaćeno projektom
 • Provedba pilot aktivnosti u svrhu revitalizacije, koji će imati neposredan i vidljiv utjecaj na dinamiku rijeka i riječna staništa

Rezultati projekta

Unaprijeđena ekološka povezanost unutar prekograničnog rezervata Mura-Drava-Dunav kroz očuvanje riječnih koridora.

Vodeći partner

 • World Wildelife Fund for Nature Austria – WWF Austria (Austrija)

Projektni partneri

 • Universität für Bodenkultur Wien (Austrija),
 • Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH (Austrija)
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigke (Austrija),
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Slovenija),
 • Občina Velika Polana (Slovenija),
 • World Wildlife Fund- WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, (Hrvatska)
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Hrvatska),
 • World Wildlife Fund for Nature Hungary – WWF Hungary (Mađarska),
 • World Wildlife Fund for Nature Adria – Serbia – WWF Adria- Serbia (Srbija),
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine (Srbija),
 • Pomgrad – vodnogospodarsko podjetje (Slovenija).

Pridruženi partneri

 • International Commission for the Protection of the Danube River (Austrija),
 • Österreichisches Nationalkomitee für das UNESCO-Programm “Der Mensch und Biosphäre (Austrija),
 • Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus Sektion I – Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung I/6 – Schutzwasserwirtschaft (Austrija),
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (Slovenija),
 • Direkcija Republike Slovenije za vode (Slovenija),
 • Hrvatske vode, Vodno-gospodarski odjel za Muru i gornju Dravu (Hrvatska),
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (Hrvatska),
 • Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Hrvatska),
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske (Hrvatska),
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit (Hrvatska),
 • NYUDUVIZIG – Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Mađarska),
 • Balaton-felvidéki National Park Directorate (Mađarska),
 • Deputy State Secretariat for Nature Conservation, Ministry of Agriculture (Mađarska),
 • Javno preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin (Srbija),
 • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine (Srbija),
 • Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije (Srbija),
 • Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Njemačka).

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 2.987.789,19 EUR

Sufinanciranje iz EFRR-a : 2.277.239,14 EUR

Sufinanciranje iz IPA-e:  262.381,65 EUR.

Razdoblje provedbe projekta

30 mjeseci, od 01.07. 2020. do 31. 12.2022. godine.

Status projekta

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Jana Bituh

jana.bituh@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lifelinemdd

https://www.facebook.com/lifelinemdd/

https://www.instagram.com/lifelinemdd/

Galerija fotografija