Kratki opis projekta

Energetska obnova zgrade OŠ Andrije Kačića Miošića Donja Voća obuhvatila je izvedbu toplinske fasade, izolaciju podrumskih zidova, stropa tavana i zamjenu metalnih prozora ili ostakljenje prozora koji ne zadovoljavaju zahtijevane propise, uveden je sustav obnovljivih izvora energije kroz adaptaciju geotermalnih izvora i ugradnjom fotonaponske elektrane nazivne snage 22 kw, obnovljeno je krovište, a za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću uz sjeverno pročelje zgrade izvedena je vanjska, armirano betonska rampa i ograda rampe s rukohvatima te vertikalno podizna platforma s dvije postaje s hidrauličnim pogonom.

Cilj projekta

Smanjiti potrošnju godišnje primarne i toplinske energije te uvesti nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora, uz istovremeno povećanje svijesti javnosti te korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta

Provedbom predviđenih mjera energetske obnove zgrade OŠ Andrije Kačića Miošića Donja Voća povećana je energetska učinkovitosti zgrade te je ostvarena ušteda toplinske energije za grijanje od 66,54%. Također, ostvarena je ušteda godišnje primarne potrošnje energije na godišnjoj razini od 86,00% te smanjenje emisije CO2 za 88,64%.  Povećana je svijest javnosti i korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 2.149.682,50 HRK

Sufinanciranje iz EFRR: 972.166,01 HRK

Vodeći partner

OŠ Andrije Kačića Miošića Donja Voća

Status projekta

Proveden

Razdoblje provedbe projekta

24 mjeseca, od 8. lipnja 2018. do 8. lipnja 2019. godine.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Maja Lehman

maja.lehman@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

http://os-akmiosica-donja-voca.skole.hr/eu_projekti