Kratki opis projekta

Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetsku obnovu Glazbene škole u Varaždinu, a koja će se temeljiti na novim standardima i smjernicama vezanima uz projektiranje dogradnje/izgradnje novih, odnosno energetske obnove postojećih zgrada.

Ujedno, prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije, te, posljedično, prilikom fizičke realizacije projekta izgradnje, velika pažnja će se obratiti na poštivanje svih smjernica i primjera dobre prakse vezanih uz gradnju učinkovitih zgrada, ne samo u pedagoškom smislu, već i u smislu energetske potrošnje, obnovljivih izvora energije te utjecaja na okoliš.

Kvalitetna projektno-tehnička dokumentacija i fizička realizacija projekta sukladno izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentacije, a koji se temelji na načelima nZEB-a, energetske učinkovitosti te uvođenja obnovljivih izvora energije, uz istovremeno poštivanje specifičnosti nastavnog procesa u sklopu Glazbene škole u Varaždinu, osigurat će da cjelokupna Glazbena škola u Varaždinu zauzima najmanju potrebnu površinu. Time će posljedično biti smanjen utjecaj Glazbene škole u Varaždinu na okoliš, a što će istovremeno smanjiti i potrebu za građevinskim materijalom te, kasnije, za potrošnjom energenata ali i troškovima održavanja.

Cilj projekta

 • Krajnji cilj projekta Dogradnja i energetska obnova Glazbene škole u Varaždinu je osigurati suvremene prostorne uvjete za održavanje nastave u sklopu Glazbene škole u Varaždinu na svim razinama obrazovanja, a u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe, uz istovremeno osiguranje okvira za dugoročno održivo funkcioniranje koje se, prije svega, temelji na načelima i ciljevima zelene tranzicije.

Rezultat projekta

 • Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za:
    • Dogradnju cca 3.880 m2 prostora čime će se raspoloživ prostor Glazbene škole u Varaždinu, koja ona može koristiti u organizaciji nastavnog procesa povećati na ukupno 6.690 m2 – što predstavlja povećanje od 58% prostornih kapaciteta Glazbene škole u Varaždin;
    • Sveobuhvatnu energetsku obnovu postojećih prostorija Glazbene škole u Varaždinu čime će se smanjiti emisija C02, smanjiti toplinske potrebe i potrošnja energije te će se uvesti minimalno jedan (1) obnovljiv izvor energije – dizalica topline za potrebe grijanja/hlađenja prostorija Glazbene škole u Varaždinu.

Vodeći partner

 • Glazbena škola u Varaždinu

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.099.843,75 HRK / 411.419,97 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: 1.902.773,37 HRK / 252.541,43 EUR

Razdoblje provedbe projekta

21 mjesec, od 02.01.2023. do 30.09.2024.

Status projekta

U provedbi

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Tina Rožmarić

tina.rozmaric@rrvz.hr