Kratki opis projekta

Provedbom ovog projekta unaprijedit će se infrastruktura Centra, u skladu s potrebama tržišta rada u sektoru medicine, na regionalnoj razini te stvoriti prostorni uvjeti za intenziviranje rada Centra i suradnje sa sličnim centrima u EU, čime će se dati važan impuls daljnjem razvoju RCK u smjeru izvrsnosti i prepoznatljivosti među njegovim budućim korisnicima, u stručnim krugovima, kao i u široj javnosti.

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK)  u strukovnom obrazovanju u podsektoru Zdravstvo te se u tu svrhu realizira rekonstrukcija postojeće građevine i njezina dogradnja te opremanje specijaliziranom i ostalom opremom. RCK je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća provedbu učenja utemeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Kako bi se postojeća zgrada škole prostorno prilagodila potrebama RCK-a, nužna je njena rekonstrukcija i dogradnja. Kao preduvjet za provedbu tih zahvata 2019. godine izrađen je Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje Medicinske škole u Varaždinu, dok će sva ostala tehnička dokumentacija potrebna za realizaciju zahvata biti izrađena u sklopu provedbe projekta.

Postojeća građevina rekonstruira se u dijelu podruma, prizemlja i 1. kata te uređuju učionice, s naglaskom na edukativno-simulacijski prehospitalni i hospitalni dio te uređenje kuhinje i blagovaonice u prostoru postojeće sportske dvorane. Uz postojeću zgradu škole dograđuje se dio u kojem će biti smješteni specijalizirani kabineti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te dvorana za djecu sa senzornim poteškoćama, učionice i prateći prostori.

Ciljevi i projekta

Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin kao preduvjet usklađivanja stručnog programskog rada s potrebama tržišta rada i intenziviranja suradnje sa sličnim centrima u RH i EU.

Rezultati projekta

Rekonstruirana i nadograđena zgrada Centra, čime će biti stvoreni preduvjeti za usklađivanje stručnog programskog rada s potrebama tržišta rada i intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u RH i EU.

Vodeći partner

Medicinska škola Varaždin

Projektni partner

Varaždinska županija

Suradnici na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

Srednja škola Čakovec

ValMod centar, logopedija, Varaždin

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 29.889.999,94 HRK.

Sufinanciranje iz EFRR: 29.889.999,94 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.

Razdoblje provedbe projekta

26.06.2019. – 26.10.2023.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Sanja Peharda – voditeljica projekta

sanja.peharda@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu:

https://www.medskvz.org/web/rekonstrukcija-i-dogradnja-regionalnog-centra-kompetentnosti-inovativnih-zdravstvenih-tehnologija-pri-medicinskoj-skoli-varazdin/

Galerija fotografija