Danas, 28. studenog 2019. godine, u Park Botique Hotelu, u sklopu provedbe projekta ”Suradnja za razvoj” održana je konferencija pod nazivom „Strateško planiranje regionalnog i lokalnog razvoja – osnovni preduvjet sufinanciranja EU projekata u novoj financijskoj perspektivi (2021. – 2027.)“.

– Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije organizirala je, s ciljem da krajnjim korisnicima, predstavnicima lokalnih vlasti i javnopravnim tijelima, diseminira dodatne informacije vezane uz novu financijsku perspektivu, odnosno strateško planiranje u novoj perspektivi povlačenja europskih sredstava. „Kad govorimo o novoj financijskoj perspektivi govorimo o novoj omotnici Europske unije, a naš je zadatak pripremiti prijavitelje, odnosno buduće korisnike na nove izazove koji nas čekaju u toj novoj perspektivi“ – rekao je Krunoslav Blaži , ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije tijekom držanja pozdravne riječi.

Pozdravnu riječ održao je i zamjenik župana Varaždinske županije, Tomislav Paljak.

– Ovdje danas govorimo o stručnoj savjetodavnoj podršci naše Javne ustanove za regionalni razvoj, ali i otvaramo priču za novu omotnicu i tu će biti dosta važno kako ćemo se postaviti. Što se tiče Varaždinske županije, opće je poznato da je Varaždinska županija izuzetno uspješna u privlačenju sredstava iz EU fondova, čemu u prilog govori da u ovom trenutku ima 55 velikih EU projekata vrijednih 120 milijuna eura. Ono što je posebno važno da jedinice regionalne i lokalne samouprave vrlo brzo  i točnije prepoznaju svoje razvojne probleme te uspostave adekvatni okvir da rješavanje tih problema, između ostalog i financiranjem iz EU fondova.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Neven Drozdek, Maja Lehman – voditeljica Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje te Ivana Prikratki, voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata te ujedno voditeljica projekta ”Suradnja za razvoj”.

Projekt „Suradnja za razvoj“ ukupne je vrijednosti 23.754.679,20 kuna, traje pet godina, od 1. siječnja ove godine do 31. prosinca 2023. godine, a financira se s 20.191.477,32 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć.

– Projektom je Javna ustanova za regionalni razvoj osigurala sredstva koja će omogućiti gradovima, općinama, vrtićima, vatrogasnim društvima i ostalim javnopravnim tijelima da dobiju besplatnu stručnu podršku i to ne samo u pripremi i provedbi projekata, već i tijekom procesa strateškog planiranja – istaknuo je ravnatelj JURA-e Krunoslav Blaži.

Galerija