Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo izmjenu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u sklopu kojeg se može prijaviti Vaša organizacija kao prijavitelj.

  1. Izmjene Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini se odnose na ujednačavanje maksimalne vrijednosti zahtjeva po pojedinačnom EU projektu za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške i zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji mogu iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.
  2. Obavijest o izmjeni Javnog Poziva, Programa i Uputa za korisnike dostupna je u prilogu ove poruke te putem poveznica: