Eurpopska komisija je u sklopu programa Kreativna Europa objavila Natječaj za individualnu mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika:

    1. Cilj Natječaja je poticati održivu i uključivu mobilnost te posvetiti posebnu pozornost individualnim umjetnicima u usponu i kulturnim djelatnicima;
    2. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji pojedinac može dobiti ovisi o vrsti I trajanju mobilnosti te se računa se na temelju unaprijed određenih kriterija;
    3. Rok za prijavu projekata je 31.svibnja 2023. u 23:59 sati;
    4. Više o uvjetima Natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals