Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Program održivog razvoja lokalne zajednice

  1. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.
  2. Najniži iznos financiranja po Korisniku je 100.000,00 HRK s PDV-om, dok je najviši iznos 600.000,00 HRK s PDV-om.
  3. Podnošenje zahtjeva za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.
  4. Više o uvjetima i načinu podnošenja zahtjeva za financiranje dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/4420