Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus + za 2021. godinu u sklopu kojeg se Vaša organizacija može prijaviti kao prijavitelj i/ili partner.

  • Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:
    • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
    • Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucije
    • Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i suradnji
    • Aktivnosti Jean Monnet

Detaljan pregled rokova za predaju projektnih prijedloga, financijskih parametara te prihvatljivih aktivnosti i prijavitelja po pojedinoj vrsti projekta dan je u Vodiču kroz program Erasmus + koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_hr

Dodatne informacije o Pozivu dostupne su u privitku ovog maila te na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2021-godinu/