Kratki opis projekta

Provedbom projektnih aktivnosti  uspostavit će se poučna staza Klenovnik na lokaciji Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik Opće bolnice Varaždin.

Uređenje i uspostava poučne staze Klenovnik podrazumijeva uređenje i revitalizaciju postojećih staza ukupne dužine 460 metara, na način da se one povežu sa najčešće korištenim i najuređenijim stazama unutar predmetne lokacije. Ujedno će se i oformiti dvije nove staze, ukupne duljine 115 m. Površina zahvata iznosi 6445 m2 . Poučna staza opremit će se manjom komunalnom infrastrukturom; i to s 13 edukativno-informativnih kazala, 8 smjerokaza, 12 klupi s naslonom, 2 seta klupa sa stolovima, 3 široke i vijugave klupe, 10 kanti za otpad te 1 šumskim megafonom. Također, izvest će se hortikulturni radovi.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti uspostave i uređenja poučne staze, izradu dizajna i sadržaja manje infrastrukture, nabavu, ugradnju i postavljanje manje infrastrukture te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okoliša općenito.

Specifični cilj projekta je promicanje korištenja zdravstvenih, rekreacijskih i turističkih funkcija šume na lokaciji poučne staze Klenovnik.

Rezultat projekta

Uspostavljena i uređena poučna staza Klenovnik  na adresi Klenovnik 1, 42 244 Klenovnik, na lokaciji Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik.

Vodeći partner

Opća bolnica Varaždin

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 744.406,25 HRK, a ukupno prihvatljivi troškovi iznose 733.871,88 HRK. Intenzitet potpore je 100 %.

Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta

24 mjeseca, od 7. lipnja 2021. do 7. lipnja 2023.

Status projekta

U provedbi

 

Uloga JURA-e

Pružanje savjetodavne podrške u pripremi i provedbi projekta

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Jana Bituh

jana.bituh@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://obv.hr/uspostava-i-uredenje-poucne-staze-klenovnik/