Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi

    1. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 120.000,00 HRK opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja;
    2. Zahtjevi se podnose do isteka  kalendarske godine (31. prosinca 2021. godine) ili do iskorištenja sredstava.
    3. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20Program%20i%20Secap%20za%20objavu_23.7.2021..pdf