Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021) 

    1. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 HRK;
    2. Zahtjevi se podnose do isteka  kalendarske godine (31. prosinca 2021. godine) ili do iskorištenja sredstava:
    3. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367