Treći sastanak partnera na projektu  Active Tourism Meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB, održan je u četvrtak, 26. kolovoza 2021. godine. Sastanak je održan u organizaciji Varaždinske županije u online okruženju.

Na sastanku su i ovaj puta bili prisutni predstavnici svih projektnih partnera: Varaždinske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije, Općine Csurgó i Sveučilišta Pannonia.

Projektni partneri su sastanak iskoristili za konstruktivnu raspravu o aktivnostima koje predstoje u idućem razdoblju: radovima na uspostavi centara za posjetitelje u Općini Csurgó i u podrumu Županijske palače u Varaždinu, o podnesenim i budućim izvještajima o napretku, turističkoj atrakciji – aplikaciji za mobilne uređaje koja će biti izrađena u sklopu projekta, komunikacijskoj strategiji projekta kao i bazi vlasnika/upravitelja kulturne i prirodne baštine na projektnom području.

Predstavnici Varaždinske županije su sve partnere obavijestili o skoroj objavi dokumentacije za javnu nabavu radova na (re)konstrukciji podruma Županijske palače koji će postati centar za posjetitelje. Dodatno, partneri su obavješteni o napretku aktivnosti koje se odnose na ugradnju sofisticirane IT opreme i izradu softvera za potrebe tog centra za posjetitelje.

Predstavnici mađarskih partnera – Općine Csurgó i Sveučilišta Pannonia obavijestili su o napretku vezano uz uspostavu i opremanje centra za posjetitelje u Općini Csurgó ali i o napretku na razvoju turističke atrakcije za koju je zaduženo Sveučilište Pannonia.

Predstavnici Turističke zajednice Varaždinske županije dodatno su izvijestili o završetku aktivnosti izrade komunikacijske strategije projekta te su ukratko predstavili napredak u  izradi baze vlasnika / upravitelja kulturne i prirodne baštine na projektnom području.

Tijekom sastanka ujedno se započelo s koordinacijom edukativnih aktivnosti u sklopu projekta koje će biti usmjerene jednim dijelom na pružatelje turističkih usluga a drugim dijelom na vlasnike/upravitelje kulturne i prirodne baštine.

Projekt AT@AT.CB je ukupno vrijedan 1.245.215,36 eura (9.339.115 kuna), a s 85% se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Galerija