Dana 27. travnja 2021. održana je Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“.

Osim predstavnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju koja je ujedno i korisnik projekta, na konferenciji su sudjelovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Varaždinske županije, predstavnici medija i opća javnost.

Projektnim aktivnostima koje uključuju izradu projektne dokumentacije, upravljanje projektom, energetsku obnovu, stručni nadzor, energetski pregled te aktivnosti promidžbe i vidljivosti, postignuto je smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 49,79%, smanjenje godišnje potrošnje toplinske energije za 51,44%, osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 50,20%, uvedene su nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora i zgrada je iz energetskog razreda „C” prešla u „A+”.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“ te Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupna vrijednost projekta iznosi 42.229.144,69 HRK, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava od 21.541.024,82 HRK financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Specijalna bolnica također je primatelj financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 20.688.119,87 HRK.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije u projektu sudjeluje kao savjetodavna pomoć kroz projekt „Suradnja za razvoj“.

Galerija